Lean management – Metoda 5S

Rostoucí požadavky zákazníků a tlak na efektivitu výroby nás nutí neustále se zlepšovat. Proto jsme před dvěma měsíci spustili pilotní projekt zavádění metod štíhlé výroby (LEAN) a to konkrétně Metodu 5S.

V tuto chvíli máme první výsledky na vybraném úseku „kompletace korpusů“. Pokud se výsledky osvědčí, budeme tuto metodu aplikovat i na dalších pracovištích. Na přiložených obrázcích jsou vidět uspořádané a ohraničené jednotlivé pracoviště.

Lean management - Metoda 5S
 
Lean management - Metoda 5S
 
Lean management - Metoda 5S
 
Lean management - Metoda 5S